Jesus Die Beste Lewe Ooit Geleef

In hierdie studiegids gaan jy Jesus op ‘n vars nuwe manier leer ken

Jesus, Die Beste Lewe Ooit Geleef Book Cover

Waaroor gaan die boek?

JESUS was die perfekte mens! Sy spiritualiteit, denke en nugterheid, emosionele intelligensie, leefstyl en gewoontes, verhoudingeweredigheid en identiteit is die praktiese beste ideaal vir ‘n gesonde lewe.

In hierdie studiegids gaan jy nie net Jesus op ‘n vars nuwe manier leer ken nie, jy gaan ook jou skeppingsdoel ontdek, en die krag en genade ontvang om hierdie onmoontlike goddelike standaard te leef.

Jesus demonstreer nie net die maatstaf vir ‘n perfekte lewe nie, Hy kom vat ons hand en werk die vermoë in ons om reg te doen, en reg te leef! Jesus is soos ’n linieaal, ’n rigsnoer, ’n waterpas wat jou lewe reguit trek.

Jy kan Hom nooit net neersit en dink jy kan aanhou bou sonder om Hom gereeld te gebruik nie. Hy is soos die musiekinstrument-instemmer wat gereeld gebruik moet word om seker te maak ons is nog op die noot.

Gratis Weergawe Laai nou af

Laai gratis pdf weergawe nou hier af! >>>>>

38 Temas / Weke 

 1. Hoekom Jesus?
 2. Te wees soos Jesus
 3. Agtergrond
 4. Ontwaak tot die ware Jesus Christus
 5. Jesus is God
 6. Die heiligheid van Christus
 7. Christus se “Ek-Is” uitsprake
 8. Jesus en die vaderhart van God
 9. Christus en sy koninkryk
 10. Jesus en die geesteswêreld
 1. Jesus die mens-mens
 2. Jesus se gehoorsaamheid
 3. Die bonatuurlike Jesus
 4. Die redelikheid van Jesus
 5. Die regverdigheid van Jesus
 6. Jesus, die regte oordeel van God
 7. Jesus teenoor valse godsdiens en die gees van die wêreld
 8. Die inklusiwiteit van Jesus
 9. Die ridderlikheid van Jesus
 10. Die broederlikheid van Jesus
 1. Die blymoedige spelerigheid van Jesus
 2. Jesus se gesonde humeur
 3. Jesus se doelgerigtheid
 4. Jesus die arm, ryk man
 5. Die roetines en gewoontes van Jesus
 6. Jesus die tuinier
 7. Jesus die meester van kreatiwiteit
 8. Jesus die aanbidder
 9. Die alleenheid van Christus
 10. Jesus die lewensredder
 1. Jesus die geneesheer
 2. Jesus die bediende
 3. Jesus se diensbare leierskap
 4. Die lyding van Jesus Christus
 5. Jesus se pasifisme
 6. Jesus die rewolusionêr
 7. Jesus: Apostel, Profeet, Evangelis, Leraar en Herder
 8. Die liggaam van Jesus

Wat sê ander geestelike leiers van die boek?

Jan Oosthuizen is ‘n man van baie talente.

Hy is spesifiek ‘n geroepene van die Here Jesus Christus. Ons ken mekaar al lank en ons is medewerkers in die wingerd van God. Hy het deel geword van Harvester International Ministries sowat 22 jaar gelede en soos ek, is hy afkomstig uit die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika. Die ywer wat Jan aan die dag le, is ‘n besondere kenmerk in sy en Chantal se lewens. Hulle beywer hulle ook op ander gebiede in hulle gemeenskap om oplewings werk te doen en om die land se probleme te probeer verlig. Hulle invloed op die Weskus is algemeen aanvaar en waardeer, veral onder die boere-gemeenskap. Ek kan waarlik getuig dat Jan getrou was in die minste en dat die Here hom oor baie meer aangestel het. In die tyd waarin ons leef, word al hoe meer pogings aangewend om Jesus te verdink, verkleineer en weg te wys as die Seun van God. Dit gebeur in die media en selfs ook in kerke. Die gedagte wat Jan voorle dat Christene moet ophou probeer om soos Jesus te wees en meer tyd by Hom te spandeer, met ander woorde, in Sy teenwoordigheid, in die Heilige Skrif en tussen gelowiges, is ‘n goeie wegwyser vir die soekende siel wat smag na geregtigheid. Dr. Roy M. Gray, wat my leermeester was in Miracle Valley, Arizona, het gese: ‘you become what you observe.’ Die historiese oorsig aan die begin van die boek dek ‘n groot deel van die geskiedenis met die oog op die bestaan van Christus en is ‘n gepaste inleiding vir die boek. Die volledige indeks van verwysingskemas gee getuienis dat daar goeie navorsing gedoen is en baie nadenke, voordat pen op papier geplaas is. Soos Lukas twee boeke geskryf het om een man, Theophilus, te oortuig van die waarheid aangaande Christus, so het Jan hom toegewy om die waarheid aangaande Sy Verlosser, Jesus Christus, aan ons oor te dra. Dit is nog ‘n bewys van die bestaan en werklikheid van die Seun van God op aarde, waarsonder niemand gered kan word nie. Hy is die Weg, die Waarheid en die Lewe. Niemand kom tot God, behalwe deur Hom nie. (Johannes 14:6).
Dr. Andre Pelser
Apostoliese Leier van Harvester International Minstries en Reformational Churches.

Naas die Bybel is hierdie boek een van die beste ‘onthullings’ van Jesus se diversiteit, dog Sy harmonieuse gesentreerdheid in Homself.

Die akkurate gedetailleerdheid waarmee Jan Jesus as voorbeeld voorhou, maak van Hom die begeerlikste standaard om na op te leef. Dit moedig intimiteit met die lewende Jesus aan sowel as ‘n gevoel van ‘bevoorregtheid’ om geassosieer te word met die Persoon wat histories die grootste impak op die wêreld gemaak het.
Dr Arno van Niekerk
The Christen Konsensus, Mighty Families

Hierdie is beslis nie ’n lekkerlees boek vir lui “studente” nie. Maar as jou hartsbegeerte is om Jesus beter te leer ken – lees die boek!

Die kern van die Goeie Nuus is opgeteken in Kolossense 1:27 – “Christus IN ons”! In hierdie boek fokus Jan op die omvattende identiteit en bediening van Christus, maar ook op die lewensverandering wat plaasvind wanneer Jesus in ons leef. Om as burgers van die Koninkryk hier en nou radikaal anders te leef (dis ons roeping), is slegs moontlik wanneer die Koning sý lewe in en deur ons kom lewe. Jesus Alléén! Alléén Jesus!
Hennie Viljoen
Amos Agrimin (Living and Farming God’s Way)

Die oomblik nadat ek die laaste woord gelees het, wou ek onmiddelik van voor af begin en dit weer deurlees.

Hierdie is ‘n studiegids wat oor en oor gemyn kan word. Die woord self doen die praatwerk en Jan lei die leser op ‘n opwindende ontdekkingsreis. Die segmente is kort en bondig, verduidelikings glas-helder en onomwonde, sonder onnodige mors van woorde. Hierdie aanslag laat ‘n mens voel asof die skrywer geensins in die pad kom van die openbaring van Jesus se lewe nie. Hierdie studiegids raak aan elke belangrike aspek van dissipelskap op ‘n vreeslose, volledige en gebalanseerde manier. Ons waardeer Jan se dissipline wanneer dit kom by die suiwerheid van die waarheid en die heiligheid van die Woord van God en leer graag by iemand wie se liefde vir die Here te alle tye so sigbaar en prakties uitgeleef word. Ons onderskryf volhartig hierdie kosbare werk en beveel dit aan vir jong Christene sowel as uitgelese gelowiges.
Mornè Bailey en Nadia Smith
Into the Garden Church Bloubergstrand

Kostes en bestellings

Deelnemers is welkom om ‘n maandelikse Donasie te maak aan HRCO

Jesus, Die Beste Lewe Ooit Geleef Book Cover

Gedrukte weergawe: R250

Bestel by Adele Visser  visser969@gmail.com en verskaf u posadres en u betalingsbewys.

Gee asb 2 tot 3 weke dat die boek u bereik.

Kerkrekening

Rekeningnaam: Harvester
Nommer: 2430142782
Tak: 334411
Bank: ABSA Citrusdal

HRCO Zapper Donation and Payments

Nuutse Blogs

 • The Aloneness of Christ
  Jesus understands rejection. “He is despised and rejected by men, a Man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from Him; He was despised, and we did not esteem Him.” (Isa. 53:3). How alone Jesus had to feel to live without sin in this world? (Heb. 4:15). One can imagine this: For someone who lived righteously, it must have been torture to live among the unrighteous and to witness and hear so many of their atrocities day by day (2 Pet. 2:8).
 • Jesus The Worshipper
  “TRUE worship which pleases God, happens when you give yourself completely to God.” Nola Pelser IT IS evident that very little has been…
 • Jesus The Master of Creativity
  GOD is the best visual artist that exists! He is the Creator of the whole universe! Through Jesus, everything that exists came into…
 • Jesus The Gardener
  Eden, A Sacred Physical & Spiritual Temple God meant man to live in a garden; sin has sent him to the slums.” –…
 • The Routines & Habits of Jesus
  A research article published at Duke University in 2006 found that more than 40% of the actions that people perform every day are out of habit and not because the person makes a decision about it.
 • Jesus, The Poor Rich Man
  “Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am, to be content…” – Paul (Phil. 4:11)…

Skryf in op ons blog!

Skryf in om die nuuste artikels te kry

* indicates required