Jesus en die geesteswêreld
Afrikaanse Blogs

Jesus en die geesteswêreld

Aangesien Ek deur die Gees van God die bose geeste uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom(Matt 12:28). So seker as wat daar ’n fisiese wêreld is, is daar ook ’n geesteswêreld. God is immers ’n Gees (Joh 4:24; 2 Kor 3:17). Die geestelike of spirituele ervaring wat ’n individu soms…

Jesus se gehoorsaamheid
Afrikaanse Blogs

Jesus se gehoorsaamheid

Hoewel Hy die Seun was, het Hy deur alles wat Hy gely het, geleer wat gehoorsaamheid is. En toe Hy volmaaktheid bereik het, het Hy vir almal wat aan Hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword (Heb 5:8-9).  Gehoorsaamheid is onontbeerlik vir geestelike groei. Jou mate van gehoorsaamheid bepaal die mate van gesag wat…

Jesus die dissipelmaker
Afrikaanse Blogs

Jesus die dissipelmaker

PATTERN YOURSELVES after me [follow my example], as I imitate and follow Christ (the Messiah). 1 Cor 11:1  Wie is jou navolgers? Kan jy ook hierdie vers met oortuiging vir jou kinders en volgelinge sê? In terme van Leierskap sê John Maxwell; “If you leading and no one is following, you’re only taking a walk…

Jesus die Geneesheer
Afrikaanse Blogs

Jesus die Geneesheer

Enige vorm van geneeskunde het ‘n sekere bepaalde sukses faktor presentasie. Waarom het goddelike genesing so ‘n onreëlmatige sukses faktor? Waarom het net sommige individue wat vir siekes bid, redelike sukses? Hoe blywend is hierdie sukses?  Iemand wat siek is, is desperaat vir ‘n oplossing enige redelike kans selfs 50/50, sal ‘n desperate lyer nuwe hoop gee….

Jesus, die regte oordeel van God
Afrikaanse Blogs

Jesus, die regte oordeel van God

In the choir of life, it’s easy to fake the words—but someday each of us will have to sing solo before God.[1] Oordeel word meestal in ʼn negatiewe lig gesien. Ons konnotasie aan die woord bring ander woorde na ons gedagtes soos: finaliteit, verwerping, afskryf, verwydering, straf en hel. Ons weet ook dat ons dit…

Ontwaak tot die ware Jesus, Christus.
Afrikaanse Blogs

Ontwaak tot die ware Jesus, Christus.

In 1956 was daar ’n televisieprogram, To tell the truth. Vier bekende persoonlikhede moes vier onbekende persone leer ken. Almal met dieselfde naam. Net een van die vier was die egte, werklike houer van die naam. Die ander drie persone was akteurs. Aan die einde van die spel moes die werklike persoon opstaan – dikwels tot…

Jesus die bediende
Afrikaanse Blogs

Jesus die bediende

. . . maar het Homself ontledig deur die gestalte van ’n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword; en in gedaante gevind as ’n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis(Fil 2:7-8).  In ’n wêreld van selfbeskikking, selfies en…

Jesus die mens-mens
Afrikaanse Blogs

Jesus die mens-mens

Die vleeswording of menswording van Jesus Christus, die Seun van God, is naas Sy kruisdood die grootste bewys van God se liefde aan die mensdom. Die feit dat Jesus fisies en histories geleef het, grondves Sy leerstellings nie net as hoë geestelike ideale nie, maar ook prakties uitvoerbare beste praktyke vir die lewe. Hy het…

Die Liggaam van Jesus
Afrikaanse Blogs

Die Liggaam van Jesus

En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie (Matt 16:18, OV)  Jesus begin ’n beweging – nie ’n formele struktuur nie.  Ons het alreeds gesien hoe revolusionêr Jesus werklik was. Hy gaan die tempel afbreek…