Jesus die revolusionêr
Afrikaanse Blogs

Jesus die revolusionêr

Jesus die revolusionêr Ek dank die Here dat ons nie in die OT leef, waar ons onseker, in vrees, deur offers van bloed, deur ‘n menslike hoëpriester, by een tempel in Jerusalem na God moes nader. Die skrywer van Hebreërs is korrek, ons het ‘n ver beter offer (Heb 9:23), beter verbond (Heb 8:6); beter…

Jesus se gesonde humeur
Afrikaanse Blogs

Jesus se gesonde humeur

Gesonde humeur sonder om iemand skade te berokken is ʼn goddelike gawe wat ons versterk om braaf teen boosheid te staan.  Die wêreld is vol van verkeerde woede. Verbale aggressie met afbrekende en neerhalende woorde het al menige lewens verwoes. Gesinsgeweld, aanranding en gereelde woedeuitbarstings verander die huis wat bedoel is as ʼnplek van veiligheid in ʼn oorlogsveld….

Jesus die Tuinier
Afrikaanse Blogs

Jesus die Tuinier

God meant man to live in a garden; sin has sent him to the slums – Vishal Mangalwadi Die storie tussen God en die mens begin en eindig in ‘n tuin. (Gen 1-3 – Rev 21-22)  God writes the gospel not in the Bible alone, but on trees and flowers and clouds and stars –…

Jesus, die arm ryk Man
Afrikaanse Blogs

Jesus, die arm ryk Man

Hierdie wêreld kan rofweg in drie soorte nasies verdeel word: dié wat baie geld bestee om hulle gewig te verminder; dié wie se mense eet om te lewe; en dié wie se mense nie weet waar die volgende bord kos vandaan kom nie. [1] Was Jesus arm, of was Hy ryk? Dis ʼn baie belangrike vraag. As…

Jesus die Aanbidder
Afrikaanse Blogs

Jesus die Aanbidder

Ware aanbidding – wat God behaag – gebeur wanneer jy jouself volkome aan God gee. Dis insiggewend dat daar bitter min opgeskryf is oor hoe Jesus aanbid het. Daar is een enkele vers dat Hy gekniel het. Hy het toe ‘n entjie daarvandaan op die grond gaan kniel en gebid.(Mark 14:35) Tydens die Pasga-maal het…

Jesus se diensbare leierskap
Afrikaanse Blogs

Jesus se diensbare leierskap

Diensbaarheid baan die weg, tot skeppingsdoel ontdekking en bevestiging. Almal wat in my diens wil staan, moet My aanhou volg; en waar Ek is, daar sal my dienaars ook wees. As julle in my diens staan, sal die Vader aan julle eer betoon. (Joh 12:26) “servant leadership” is ‘n gonswoord wat al vir jare bekend is,…

Jesus die Lewensredder
Afrikaanse Blogs

Jesus die Lewensredder

Het die moderne mens redding nodig? Redding van wat? ʼn Slegte verhouding? ʼn Skadelike gewoonte? ʼn Siektetoestand? Te min geld? Te veel geld? Redding van skuldgevoelens? As mens na die mensdom kyk, dan lyk dit nie asof die mensdom besef hulle moet van iets gered word nie. Welvaart en lewensverwagting is hoër as ooit in…