Jesus die Meester van Kreatiwiteit

God is die beste beeldende kunstenaar wat bestaan! Hy is die Skepper van die ganse heelal! Deur Jesus het alles wat bestaan tot stand gekom. Dink aan ʼn pragtige sonsopkoms of sonsondergang. Die skakerings van kleur wanneer jy laat middag jou oog laat gly oor die berge en rante, valleie en riviere. Die prag van die detail van ʼn sneeuvlokkie en ʼn reëndruppel. Die wonder van dit wat jy net onder ʼn mikroskoop kan sien. En wat jy in die uitspansel net deur ʼn teleskoop kan sien! [1]

LOOF die Here, o my siel! Here my God, U is baie groot! Met majesteit en heerlikheid is U bekleed — wat Uself omhul met die lig soos met ’n kleed, wat die hemel uitspan soos ’n tentdoek …(Ps 104).

Want al is God onsigbaar, kan hulle sy ewige krag en sy Goddelikheid reeds van die skepping van die wêreld af duidelik uit sy handewerk waarneem.” (Rom 1:20).  

Ons kreatiwiteit benodig Christus. Hy fokus ons kreatiwiteit om goed te doen en mooi te maak. Ons is na God se beeld geskape en besit dus die goddelike vermoë om te skep. Dit is deur hierdie skeppingsvermoë dat ons uitvindsels uitdink vir reuseprobleme, dat ons pragtige kunswerke skep en mooi musiek maak. Innovasie staan teenoor murmurering, negatief wees en afbrekend praat. Elke mens is kreatief en skeppend: sommige bedink bose planne om te steel, te roof en te moor. Ander bedink planne om die wêreld beter te maak. Dit is ʼn kwessie van die hart. 

Hierdie ses dinge haat die Here, en sewe is vir sy siel ’n gruwel: trotse oë, ’n leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet, ’n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop(Spr 6:16-18). 

 Toe die Heresien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was(Gen 6:5). 

En die Herehet die lieflike geur geruik, en die Herehet in sy hart gesê: Ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. En Ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos Ek gedoen het nie. (Gen 8:21).

… omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, Hom nie as God verheerlik of gedank het nie; maar hulle het dwaas geword in hul oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister(Rom 1:21). 

Wanneer ons ons harte aan Jesus oorgee en kies om Hom te volg, gebruik Hy ons verbeelding om saam met Hom mooi dinge te bedink. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig(Fil 4:8). 

In die eerste 100 jaar van die Nobelprys se bestaan, van 1901 tot 2000, was 65,4% van alle Nobelpryswenners Christene. En 21% was Jode! Die volgende persentasies dui op die kere dat die Nobelprys in verskillende kategorieë aan Christene toegeken is: die Nobelprys vir vrede 78,3%, vir Chemie 72,5%; vir Fisika 65,3%; vir Medisyne 62%; vir Ekonomie 54% en 49,5% van alle letterkundetoekennings.[2]Indien jy op Wikipedia gaan soek vir ʼn lys van Christene wat toekennings in wetenskap en tegnologie gekry het, sal jy een baie lang bewese lys name kry.  

George Washington Carver: Hy het dikwels erken dat hy sonder die Here niks is nie, en dat die Here hom gelei het. Hy word die “plantdokter” genoem en is bekend vir die skepping van grondboontjiebotter, skoonheidsmiddels, verf, olie, marmer, laaghout en selfs die kleurstof wat in Crayola-kryt gebruik word.

Gary Starkweather, uitvinder van die laserdrukker, moedig gelowiges aan om Bybels te dink oor hul werk. As ingenieur en uitvinder het hy saam met sommige van die voorste tegnologie-innoveerders gewerk: Apple, Microsoft en Xerox. Hy skryf die sukses van sy uitvindings toe aan die leiding en inspirasie van God. “Ek glo dat die kreatiwiteit wat ons besit in ʼn groot mate bestaan omdat die Skepper dit daar sit,” sê Starkweather. “God het in ons as gereedskapontwikkelaars die vermoë geplaas om nuut te dink, en ek dink dit moet Hom behaag as Hy sien dat ons daardie vermoëns gebruik om iets heeltemal nuut te maak.”

Teoloog en geleerde, William Tyndale, het die eerste Engelse Bybelvertaling gedoen en van die oorspronklike tekste die Bybel in ʼn makliker verstaanbare taal vertaal. Die Katolieke kerk het Tyndale se Bybelvertaling nie goed ontvang nie – hulle het hom inderwaarheid van dwaalleer beskuldig. Tyndale was daartoe verbind om die kerk te hervorm en die Woord van God vir meer mense toeganklik te maak. Dit het ongelukkig beteken dat hy sy lewe moes verloor. Tot vandag toe het sy vertaling baie van die Engelse Bybels, wat miljoene Christelike lewens gevorm het, beïnvloed. 

Die bekroonde sjef, Mary Hunter, vertel in die New York Times dat al haar resepte goddelik geïnspireer is. “Ek het nie ʼn kookboek nie,” het sy gesê. “God gee my my eie resepte. Gebed is waar ek 99 persent van my resepte kry.” Op ʼn dag sê Hunter dat God haar ʼn buite-die-boks idee gegee het: ʼn Marinerende stok wat beter as kruie-inspuiters werk. Die idee het tyd geneem om ten volle ontwikkel te word. Dit is in 1994 die eerste keer gepatenteer en het byna twee dekades gevat om in die winkels te kom. Maar dit was die deursettingsvermoë werd.

Tuisbly-ma Gail Pittmangebruik kreatiwiteit en herskepping as ʼn besigheidsonderneming. Terwyl sy eendag op soek was na ʼn kreatiewe uitlaatklep, het sy met keramiek gespeel en vreugde gevind in die versiering van pottebakkery. Sy het nou ʼn maatskappy met meer as 110 werknemers wat keramiek en huisware vervaardig. Gail Pittman-ontwerpe bring kreatiewe ontwerp en styl na die tafel, en maak die mooiste kombuisware deur kunswerke. Haar maatskappy lê die besigheid voor God in die besluitneming, en sluit weeklikse Bybelstudies en -praktyke in wat die gemeenskap bedien.

Ander bekende Christen-wetenskaplikes was Kepler, Galilei, Pascal, Newton, Morse, Pasteur.[3]Dit is ʼn totaal misplaaste, valse aanklag dat die Christendom teen kreatiwiteit is, inteendeel! Ware geloof in God aktiveer kreatiwiteit. 

Geloofsmense is dus skeppende mense! 

Met nuwe hoop, geloof en liefde, hoe kan jy nie skeppend wees nie?  

Jesus die Meester van kreatiwiteit. 

Jesus is die Skepper: (Joh 1:1-4; Kol 1:15-16; Heb 1:1-2). 

Hy vertel stories om waarheid weg te steek. (te verduidelik, uit te lig ?)

Jesus se gelykenisse, wat vandag nog nie vergeet kan word nie, getuig van oorspronklikheid en buite-die-boks kreatiwiteit. Dit geld ook die manier waarop Hy wonderwerke verrig het. Hy het geen genesingsresep gehad nie. 

Elke wonderwerk was anders. 

Hy spoeg en maak modder om nuwe oogballe te vorm vir ʼn man wat blind gebore is. Nadat Hy dit gesê het, spoeg Hy op die grond en maak met die spoeg ‘n bietjie klei aan. Toe smeer Hy die klei aan die man se oë (Joh 9:1-34).

Hy het hom eers eenkant toe gevat, weg van die mense af. Toe het Hy sy vingers in die man se ore gesteek en spoeg aan sy tong gesmeer (Mark 7:33).

Hy het mense die hande opgelê (Luk 4:40; Mark 6:5-6). 

Hy beveel hulle om te iets te doen wat onmoontlik sou wees a.g.v. die krankheid: Neem jou bed op en loop! (Joh 5:8-9); Steek uit jou hand! (Mark 3:1-6). Die melaatses moes hulle aan die priester gaan vertoon (Luk 17: 11-19). Gaan was jou oë in die poel van Siloam (Mark 8:22-25).

Hy spreek ʼn woord (Joh 4:49-50).

Hy gebied die gees van krankheid (Mark 9:25). 

Hy het Hom nie gesteur aan die reëls en wette van die mense nie: 

Hy praat met Samaritaanse vrou (Joh 4). 

Hy raak aan melaatses (Mark 1:41-42).

Hy genees op die Sabbat (Mark 3:1-6). 

Hy raak aan ʼn lyk (Joh 7:11-17);

en Jairus se dogtertjie (Matt 9:25).

Hy beveel die natuur (Matt 8:27).

Kreatiwiteit is: 

Om met nuwe oë na die wêreld of jou probleme te kyk.

Om ʼn paradigma te verskuif. 

Om nuwe idees te kry.

Om risiko’s te neem.

Om lateraal ʼn totaal ander kant van ʼn saak te sien.

Om ongewoon te wees.

Om humor in ʼn situasie te sien. 

Om buigsaam te wees. 

Om soos ʼn kind te wees: niks is onmoontlik nie, ons is nuuskierig, vra vrae en is leergierig. 

Almal is kreatief – die reëls, regulasies, kultuur, groepsdruk smoor nie ons kreatiwiteit nie. 

Om ʼn suksesvolle entrepreneur te wees wat miljoene mense se lewe verryk, hoef jy niks nuuts uit te vind nie. Jy moet net aan ʼn nuttige manier dink om twee of meer bestaande dinge te herskep, vermeng, kombineer of verbind. 

Sout is die kombinasie van twee elemente: natrium en chloor. Dit neem ʼn atoom van elkeen om ʼn molekule sout te maak. Een van hierdie atome is ʼn positiewe ioon en die ander ʼn negatiewe ioon wat veroorsaak dat hulle saamwerk om sout te vorm. Dit mag jou interesseer om te weet dat natrium verskriklik giftig is en chloor ook. Maar saam word hulle iets wat die liggaam nodig het en verlang. Hulle word iets goeds. Brood en sout spreek dus van versoening, verbintenis, saamwerk, vennootskappe, eenwording.

Die Here het die aarde geskape en vir ons 92 elemente gegee. Op sy eie is elkeen van hierdie elemente nutteloos. Dis wanneer ons yster vermeng met koolstof dat ons staal kry. Die vindingryke vermenging en samevoeging van hierdie elemente is die basis van nuwe uitvindsels wat die lewe vir ons makliker maak, soos aluminium, plastiek en vlekvrye staal. Mense verkoop baie meer eiers en melk as hulle roomys daarmee maak. 

Sement is ʼn baie sterk stof. Voeg sand en klip by en dit raak nog sterker. Maar selfs beton verkrummel onder oneweredige druk. Dit is omdat beton sterk is onder druk, maar swak onder spanning. Ingenieurs het geleer om staal en beton te kombineer om staalversterkte beton te maak. Staal is sterk onder spanning, maar swak onder kompressie. Beton is die teenoorgestelde. Kombineer hulle en ons kry ʼn materiaal wat sterk genoeg is om ʼn wolkekrabber regop te hou, maar buigsaam genoeg om te swaai sonder om te breek. Staal en beton vergoed vir mekaar se swakheid.

Net soos ons elemente vermeng en saamvoeg om nuwe produkte te maak, is die samelewing ʼn netwerk van verskillende tipes mense. In werklikheid is alle lewe met mekaar verbind. Almal is betrokke by ʼn onvermydelike netwerk van onderlinge afhanklikheid, vasgemaak in ʼn enkele kledingstuk van die lewenslot. Wat ons ookal direk raak, affekteer menigmaal ander indirek. Daarom is geen ingryping, program of oplossing lewensvatbaar of volhoubaar sonder die instandhouding van die netwerk van verhoudings wat ons verbind nie. Aanhoudende skakeling, kontak, verbintenisse en samewerking is wat ʼn gemeenskap oprig en bou.[4]  

Die brein gebruik 20% van die liggaam se energie. Die brein sal dus altyd probeer om energie te spaar. Dit beteken dit kies altyd die pad met die minste weerstand. Dit beteken ons moet aktief en opsetlik daarop fokus om teen hierdie natuurlike ingesteldheid te beweeg deur: 

  1. Gereeld iets nuuts te probeer.Die bekende uitvinder, Nathan Myhrvold, het in verskillende velde sukses behaal: ingenieurswese, fisika, energie en voedseltegnologie. Leer nuwe aanlegte, stokperdjies of vaardighede aan. Hy beweer dat daar nie regtig iets oorspronkliks is nie. Ons moet onsself soms dwing om van tyd tot tyd buite ʼn raamwerk, konteks of industrie te beweeg sodat ons met nuwe oë ʼn gebruik of plan kan sien werk. Stel jouself bloot, lees wyd, wees nuuskierig, vra vrae. Dit is heel waarskynlik hoekom Jesus vakmanskap verkies het eerder as om ʼn Fariseër, rabbi, skrifgeleerde of priester te word. Hy het egter eerstens die Woord en skrifte ondersoek (Luk 2:41-52). 
  2. Breek deur jou grense.Vind die gesonde balans tussen watter grense ononderhandelbaar is en watter grense mensgemaak is. Jesus was briljant om hierdie balans tussen God se ewige, onveranderlike wette en die tydelike wette en tradisies van ʼn mens presies reg te kry. Wanneer jy heeltemal ekstreem en radikaal probeer wees, sal min mense jou volg. As jy die heeltyd by die hoofstroom bly, verloor jy die vermoë skeppend te wees. Jesus was egter nie besorg oor enige stroom of invloed nie. Sy identiteit was in Sy verhouding met die Vader geanker.  
  3. Wees bereid om foute te maak.Kreatiewe mense moet bereid wees om foute te maak: Jesus het geen vrees vir die mens gehad nie. Maar Hy het Hom nie op hulle verlaat nie, omdat Hy geweet het hoe hulle almal is(Joh 2:24). Die Fariseërs het uit vrees vir die mense nie openlik hulle geloof bely nie (Joh 12:42-43). Jesus het reg gedoen en reg geleef, en was dus nooit bang om in die lig te kom nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is(Joh 3:21). Jesus was nie bang of beperk deur Sy eie familie nie.Toe sy familie hiervan hoor, het hulle gegaan om Hom te gaan haal, want hulle het gesê: Hy het van sy kop af geraak(Mark 3:21). Hy het ook geweet hoe om die regte mense, wat in Hom glo, om Hom te vergader (Matt 12:48). Elon Musk vertel dat hy nie bang is om homself oop te stel vir “rigorous self-analysis” nie, maar dan van die mense wat in hom glo. Dié wat hom net kritiseer omdat hulle nie sy visie verstaan nie, ignoreer hy. 

Kan nie negatiwiteit bekostig nie: 

Gelowiges kan nie bekostig om negatiewe gedagtes van ongeloof en twyfel vir ʼn oomblik toe te laat nie.  Ons sien verseker die realiteite raak, maar onmiddellik rig ons ons gedagtes daarop om kreatiewe oplossings te soek. Daar was nog altyd probleme, hongersnood, oorloë, vervolging en swaarkry, maar gelowiges sien geleenthede en uitkoms.   

Kom oor, Skepper Gees

U stuur u Gees uit, hulle word geskape; en U maak die gelaat van die aarde nuut(Ps 104:30). Die Heilige Gees is vandag die skeppingkrag van God in ons lewens. 

Die vrug van die Gees is die gesindheid wat jy nodig het om kreatief te wees. Ons is die meeste kreatief wanneer ons die meeste met die Heilige Gees gevul is. Die gawes van die Gees is ook bonatuurlik, kreatief en skeppend van aard (1 Kor 12:1-11). Drie keer is mense wat met die Heilige Gees vervul is as dronk beskou (Hand 2:1-4; Ef 5:18; Kol 3:16). 

Deur die Heilige Gees kom woon die Skepper in jou. Dit maak jou lewe kreatief, altyd vars en oorspronklik, en skeppend.


[1]The Artisan Soul: Crafting Your Life into a Work of Art
by Amazon  Digital Services  LLC
Learn more: https://www.amazon.com/dp/B00DB3A3GY/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_KhfeDbT6D3QZS 

[2]https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Religion_of_Nobel_Prize_winners.png

[3]https://coldcasechristianity.com/writings/the-rich-historic-roll-call-of-great-christian-thinkers-and-scientists/

[4]Daniel Lapin Business Secrets from the Bible: Spiritual Success Strategies for Financial Abundancehttps://read.amazon.com/kp/embed?asin=B00H3JZ3OY&preview=newtab&linkCode=kpe&ref_=cm_sw_r_kb_dp_9XFdDb64V38F3

Similar Posts