Die Alleenheid van Christus

Eensaamheid en isolasie is geen grap nie. Eensaamheid verhoog eintlik die risiko vir voortydige mortaliteit onder alle ouderdomme. Een onlangse studie[1]dui aan dat sosiale isolasie en eensaamheid tot meer mense se dood lei as vetsug. Isolasie is gekoppel aan ʼn aantal disfunksionele immuunreaksies en verhoogde bloeddruk wat ‘n impak het op ons algehele welstand. Om die waarheid te sê, navorsers[2] het gesien dat mense wat eensaam is meer inflammasie-verwante proteïene in reaksie op stres vervaardig as mense wat meer sosiaal is. Hierdie inflammasie-verwante proteïne se reaksies kan geassosieer word met talle siektetoestande soos koronêre hartsiektes, tipe 2-diabetes, artritis en Alzheimers. Aan die emosionele kant het elke mens betekenisvolle verhoudings nodig waarbinne hulle identiteit kan ontwikkel en elkeen kan floreer in die lewe. Die afwesigheid van hierdie verhoudings kan dikwels lei tot selfmoord. Ons moet eensaamheid baie ernstig opneem as iemand elke 40 sekondes hulle eie lewe neem.[3]

JESUS VERSTAAN EENSAAMHEID

Jesus verstaan verwerping. Hy was verag en verwerp deur mense, iemand wat leed en pyn geken het soos iemand vir wie mense die gesig wegdraai, ’n man van smart en bekend met hartseer. Hy was verag, maar ons het nie omgegee nie(Jes 53:3). Hoe alleen moes Jesus nie voel om sonder sonde in hierdie wêreld te leef nie (Heb 4:15). ’n Mens kan jou dit indink: Vir iemand wat reg voor God gelewe het, moes dit ’n marteling wees om tussen hulle te bly en dag vir dag soveel van hulle gruweldade te aanskou en aan te hoor (2 Pet 2:8). Alhoewel Hy in ’n klein dorpie van minder as 300 mense tussen plaasmense grootgeword het, kies Hy nie een van Sy kindermaats om een van Sy dissipels te wees nie. Is hy dan nie maar net die timmerman se seun nie? En is Maria nie sy ma en Jakobus, Josef, Simon en Judas sy broers nie? En sy susters, hulle woon tog almal hier onder ons. Wat maak hom so danig belangrik? (Matt 13:55-56.) Hy moes dikwels “uit” gevoel het. Die storie moes heelwaarskynlik uitgekom het dat Hy die buite-egtelike kind van Josef en Maria was. Sy opvoeding in Egipte tydens die eerste vyf tot sewe jaar van Sy lewe, moes ook ’ninvloed op Hom as die “inkommer” gehad het. Sy eie broers en familie het nie in Hom geglo nie. Selfs sy broers het nie in Hom geglo nie (Joh 7:5). Jesus het niemand gehad met wie Hy kon identifiseer nie. Niemand wat Hom verstaan nie.

Die opwekking van Lasarus: ʼn storie oor vriendskap

Op hierdie tydstip van Jesus se bediening was dit vir Hom gevaarlik om in Jerusalem te wees. Hy is ’n paar dae tevore amper gestenig en die Jode wil Hom in hegtenis neem (Joh 11:8; 10:31, 39). Die familie weet dit, daarom stel hulle Hom in kennis met die woorde: “Die een wat jy liefhet, is baie siek.” Hulle woorde wys hulle respek en geloof in Jesus, asook hulle vrymoedigheid teenoor Hom – Hy is hulle vriend. Hulle het Hom al dikwels gehelp en Hy sal hulle ook help. Die dissipels is soos gewoonlik meer op hulleself as op die Here ingestel. Hulle verstaan nie Jesus se woorde nie en hulle kom tot die verkeerde gevolgtrekkings. Jesus moet reguit verduidelik wat Hy bedoel het toe Hy eers gesê het Lasarus slaap net, want hulle verstaan nie. Thomas se woorde, dat hulle saam met Lasarus gaan sterf, dui op sy pessimisme soos gewoonlik. Thomas die twyfelaar is bekommerd oor sy eie lewe (Joh 14:5; 20:24-29).

Jesus het dus geweet Lasarus is dood, nogtans gaan Hy nie onmiddellik daarheen nie. God wil die omstandighede gebruik vir Sy heerlikheid. Jesus sê Hy is bly dat hy nie onmiddellik gegaan het nie, want die Vader gaan die Seun verheerlik. Vriendskap is ’n hefboom, ’n onsigbare band wat jou verplig om te help. Mense sal op grond van vriendskap dinge doen wat hulle nie eintlik wil doen nie. Vriendskap is ’n emosionele verhouding. Jesus bied Sy vriendskap en liefde, maar laat Hom nie verbind nie. Dat Jesus nie dadelik gekom nie, was seker maar ʼn bitter pil vir Marta en Maria om te sluk. Jesus se optrede druis in teen die manier waarop die meeste mense vriendskap verstaan. Jesus laat weet hulle nie dat Hy nie nou dadelik gaan kom nie – dus swak kommunikasie. Jesus gee nie onmiddellik toe aan hulle noodroep nie – dus nie ingestel op menslike behoeftes nie, maar op die wil van die Vader. Hy het voedsel, wat nie van ’n mens is nie, beskikbaar om Hom te vul (Joh 4:32, 34; vgl. Matt 4:4). Hier leer ons ook ʼn waardevolle les: Ons soek nie vriende omdat ons ʼn behoefte het aan vriendskap nie. Jesus was die seun van God en het niemand se hulp nodig gehad nie, ook nie vriende nie. Tog kies Hy vriende; is Hy die gestuurde wat vriende uitkies. Dis die kern van die Groot Kommissie: “Gaan dan heen en maak vriende van alle nasies.” Ons kies dus nie ons vriende op grond van dit waaroor ons alles saamstem of omdat ons van dieselfde goed hou nie. Ons kies ook nie vriende omdat hulle iets vir ons gedoen het nie. Dis maklik om liefde te gee as ek dit eers ontvang het. Jesus stuur ons om ons vyande lief te hê (Matt 5:44-48); om vriende te maak van mense wat vir ons niks kan beteken of gee nie.

As u hier was sou Lasarus geleef het. Hulle verwyt Jesus se afwesigheid liggies (Joh 11:21, 32). Selfs die begrafnisgangers en toeskouers verwyt Hom ook (Joh 11:37). Kon Hy wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie?Maar Marta en Maria neem nie aanstoot nie.

Beide Maria en Martha spreek hulle geloof uit: Ek glo (Joh 11:7).

– Sy erken Jesus as die gekose Gesalfde (Messias: Christus – vgl. Joh 1:20, 41).

– Hy is die Seun van God (vgl. Joh 1:34, 39; 10:36),

– en die Profeet wat na die wêreld toe gestuur is (vgl. Joh 3:31) om God aan die mense bekend te maak. Dis in een asem ’n belangrike getuienis oor Christus.

Aanstoot (offense): verwoes die vloei en skakeling, konneksie, tussen mense. Moenie aanstoot neem teenoor die Here omdat jy dink dat Hy te laat is nie (Jes 55:8-9).

Jesus se trane wys egter op Jesus se seer in hierdie verhouding (Joh 11:38). Hy het al by meer as een geleentheid vir hulle gesê dat Hy gaan sterf. Hier by die dood van Sy vriend Lasarus, sien Jesus Sy eie dood. Hy moes dink aan hierdie mense se sondelas wat Hy eersdaags sal moet dra, en hulle sien dit nie.

Die Griekse woord “groaning”, embrimaomai  (em-brim-ah-om-ahee); Strong’s #1690: Derived from en,  “in”, and brime,  “strength”. The word is used to express anger (Mark 14:5), to indicate a speaking or acting with deep feeling (John 11:33, 38), and for stern admonishment (Matt 9:30; Mark 1:43); to roar, storm with anger; to be enraged, indignant, to express indignation against someone.  Since Christ could hardly have felt anger toward Mary and the mourning friends, it is probable that his deep emotion was due to his inwardly protesting the indifference, ignorance, blindness, thoughtlessness of the people … seeing His own coming death … they crucified the wrong person.

Die grootste hartseer in enige vriendskap is wanneer jou vriend(in) jou nie sien nie. Jou maat sien nie jou hart nie, sien nie jou swaarkry, lyding of swaarheid nie. Dis die een enkele sonde/oortreding wat enige verhouding op die afdraandpad kan stuur en dit uiteindelik verwoes. Die persoon wat die naaste aan my is, sien my nie! Jesus se liefde is groter as ons oortredings. Hy gee nog steeds Sy lewe en vergewe ons.

Laastens: (Joh 11:44) Lasarus word weer lewendig, sonder seremonie en groot vertoon. Jesus spreek bloot ʼn woord en Lasarus word lewendig. Jesus bly nie eens vir ete nie! Weereens verbreek Jesus die reëls van aardse vriendskappe. Daarna gee Jesus opdrag dat Lasarus losgemaak moet word sodat hy kan huis toe gaan.

Jesus se vriende het Hom nie gesien nie. Die mense vir wie Hy Sy lewe gee, het Hom nie ontvang nie. Daar was egter een vrou wat gesien het. Maria kom salf Sy voete met duur olie in die volgende hoofstuk (Joh 12:1-8; vgl. Matt 26:6; Mark 14:3). Sy moes tydens Lasarus se opwekking Jesus se oë gesien het. Sy het dieper gekyk en verstaan dat Jesus eersdaags Sy lewe gaan gee vir die mensdom. Niemand anders het Jesus se vooraf-leiding gesien of verstaan nie; Hy moes Sy las alleen dra. Ons ontvang deur die geloof dié geskenk van Jesus se geregtigheid; hierdie spesiale verhouding met die Vader.  Deur ons verbondenheid met die Vader laat Hy ons anders kyk. Ons vergeet van onsself en sien ander se seer en las raak. Ons kyk met Jesus se oë.

Maar Jesus se eensaamheid bereik sy toppunt die oomblik toe Hy sonde word vir ons. God het Hom wat nie sonde geken het nie, sonde gemaak ter wille van ons sodat ons, op grond van ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan word (2 Kor 5:21). Hy is op die kruis “verlaat” deur Sy Vader. Teen drie-uur het Jesus baie hard uitgeskreeu: “Eli, Eli, lemá sabagtani,” wat beteken: “My God, my God, waarom het U My verlaat?” (Matt 27:46).

Jesus het die verwerping en eensaamheid van ons sonde wat verwydering bring, aan die kruis gedra sodat ons nie meer van God verwyderd hoef te wees nie. Ons kan nou met vrymoedigheid Sy genadetroon nader. Hierdie Hoëpriester van ons kan ten volle met ons in ons swakhede saamvoel, want Hy moes presies dieselfde versoekings as ons trotseer – behalwe dat Hy nie voor die sonde geswig het nie. Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy deernis en onverdiende goedheid bewys sodat ons op die regte tyd gehelp sal word. (Heb 4:15-16).

Jesus se alleenheid was nie eensaamheid gebore uit selfbejammering, bitterheid en weersin in die mensdom nie. Jesus was ’n sosiale persoon, maar Hy het ook die waarde van alleen wees besef. Daarna het Hy teen die berg uitgeklim om eenkant te gaan bid. Laataand was Hy alleen daar (Matt 14:23). Nog voor dagbreek die volgende oggend het Jesus opgestaan en alleen op ’n stil plek gaan bid (Mark 1:35). Dus was Hy nooit eensaam nie, want Hy was altyd een met die Vader.

Vir Hom was alleenheid nie sleg nie. U versadig my meer as die rykste kos. Met vreugdeliedere sal ek U loof. As ek op my bed lê en aan U dink, oor U nadink in die nag, onthou ek hoe U my gehelp het. Dan wil ek sing in die skaduwee van u vleuels (Ps 63:7-9). “Solitude”: alleen wees, eenkant wees.

 • Health – physical harmony
 • Happiness – moral harmony
 • Holiness – spiritual harmony

WAT JY MOET WEET VAN EENSAAMHEID

Byna almal voel soms eensaam.

Dit sluit mense in wat lyk of hulle gewild is. Waarom? Want dit is dikwels nie hoeveel vriende ’n mens het nie, maar die gehalte van die vriendskappe wat bepaal of jy eensaam voel of nie. Iemand wat lyk asof hy gewild is, word dalk heeltyd deur mense omring, maar het geen ware vriende nie en voel dus eensaam.Om geken te word, en om te ken, is die mees basiese behoefte by ʼnmens.

Eensaamheid kan gevaarlik wees vir jou gesondheid.

Navorsers wat die resultate van 148 studies ontleed het, het tot die slotsom gekom dat min sosiale interaksie tot ’n vroeë dood kan lei. As ’n risikofaktor, is dit “soos om 15 sigarette per dag te rook” en is dit “twee keer skadeliker as vetsug”.

Eensaamheid kan jou kwesbaar maak.

Trouens, dit kan veroorsaak dat jy enigiemand as ’n vriend sal aanvaar. As jy eensaam is, is jy dalk desperaat vir aandag. Jy kan begin dink dat enige aandag beter is as geen aandag nie. En dít kan tot probleme lei.Tegnologieen sosiale mediais nie altyd die oplossing vir eensaamheid nie. ʼnMens kan elke dag talle SMS’e en e-posse aan honderde mense stuur of ontvang en nog steeds verskriklik eensaam voel. SMS’e, Whatsapp en Facebookis soos ’n peuselhappie, maar om van aangesig tot aangesig met iemand te praat, is soos ’n maaltyd. Jy kan eenvoudig nie van peuselhappies lewe nie.

WAT JY KAN DOEN

Moenie die slegste dink nie.

Byvoorbeeld: Sê nou jy sien op ’n webwerf foto’s van jou vriende by ’n partytjie waarheen jy nie genooi is nie. Op daardie oomblik het jy ’n keuse — jy kan dink dat hulle jou opsetlik uitgesluit het of jy kan ’n positiewe beskouing behou. Aangesien jy nie al die feite het nie, moet jy nie die slegste dink nie. Gebruik jou energie eerder om te dink aan ’n goeie verduideliking waarom hulle jou nie genooi het nie. Dit is dikwels nie die situasie nie, maar jou beskouing wat jou eensaam laat voel. Dit gaan altyd sleg met ‘n bedrukte mens; die blymoedige mens se hele lewe is ‘n fees(Spr 15:15). Selfs jou bespiegelinge is positief, soos wanneer jy nie weet waar jou maat is en hoekom hy of sy laat is nie. Jy kies om Jesus in hulle te sien. Die vermoë om Jesus in mekaar te vertrou, is ’n wonderlike manier van oorgawe en geloofsvertroue. Ons manipuleer nie meer situasies nie. Ons weet ons kan nie harte verander nie. Ons vertrou die Heilige Gees wat oortuig en bekering bewerkstellig (2 Kor 7:9). Ons skep nie meer in ons verbeelding bekommernisse oor die slegste wat gaan gebeur nie – ons sien oplossings, deurbrake en voorsiening, selfs in die geringe.

Vermy veralgemenings.

Wanneer jy eensaam is, dink jy dalk: “Ek word nooit na enigiets genooi nie” of “Mense vermy my altyd”. Maar hierdie veralgemenings sal jou net dieper in die dryfsand van eensaamheid laat insink. Sulke denke kan ’n boosaardige siklus veroorsaak: Jy voel uitgesluit en daarom sonder jy jou af. Dít laat jou eensaam voel, wat weer daartoe lei dat jy uitgesluit voel. Die selfsugtige mens lewe net vir homself(Spr 18:1).JY glo eerder die beste van ander. Jy bly vertrou, al hoor jy slegte nuus. Jy sien die glas is vol. Jy verwag die beste. “Dit gaan alles op die ou einde uitwerk” is gewoonlik jou eerste reaksie. Nie op ’n ligsinnige, of kop-in-die-grond, of die-waarheid-misken manier nie. Dis ’n stille vertroue in die Here dat Hy alles ten goede sal laat meewerk (Rom 8:28). Jy het dit al soveel keer gesien dat daar ’n vaste wete in jou gemoed is. Daar is ’n positief in elke negatief (Ps 66:12). Iemand met vernuwende denke sien dit net gouer raak.

Kies ook vriende wat ouer is as jy.

In die Bybel kan ons lees oor die lewe van Dawid, wat waarskynlik ’n tiener was toe hy Jonatan ontmoet het — ’n man wat 30 jaar ouer as hy was. Ondanks hulle ouderdomsverskil, het Dawid en Jonatan hegte vriende geword (1 Sam 18:1). Jy kan ook sulke vriendskappe aanknoop. Waardeer ouer vriende sevolwasse beskouing van dinge en hulle stabiliteit.Wysheid kom in die gryse ouderdom en insig na baie jare (Job 12:12).

Party van die beste vriende waarvan ons in die Bybel lees, het ’n groot ouderdomsverskil tussen hulle gehad, soos Rut en Naomi, Dawid en Jonatan, en Timoteus en Paulus (Rut 1:16, 17; 1 Sam 18:1; 1 Kor 4:17). Onthou ook dat ’n gesprek van twee kante kom; jy hoef nie al die werk te doen nie. Mense waardeer goeie luisteraars. As jy dus geneig is om skaam te wees, onthou: Jy hoef nie die hele tyd te praat nie![4]

Word gemaklik met jouselfen alleen wees

Party mense voel eensaam sodra hulle ’n oomblik alleen is. Maar jy hoef nie eensaam te voel as jy alleen is nie. Byvoorbeeld, Jesus was ’n sosiale persoon, maar Hy het ook die waarde van alleen wees besef: Daarna het Hy teen die berg uitgeklim om eenkant te gaan bid. Laataand was Hy alleen daar (Matt 14:23); Nog voor dagbreek die volgende oggend het Jesus opgestaan en alleen op ’n stil plek gaan bid (Mark 1:35). Dieselfde kan vir jou geld. Moet dit nie as ’n nadeel beskou wanneer jy alleen is nie, maar gebruik hierdie tyd eerder om met waardering oor jou seëninge na te dink. Dan sal ander selfs meer met jou vriende wil maak. Hy wat met wyse mense meng, verkry self ook wysheid. Meng jou met dwase en jy word self soos hulle (Spr 13:20). Iemand wat ʼnvriendskap met Jesus ontwikkel het, is gemaklik met alleen wees. Tog sien jy jouself nie as eenkant nie. Jy sien jouself in die groter geheel van die liggaam van Christus. Daarom dink jy eerste aan “ons” en nie meer “ek” nie. Jy is bewus van jou eie stem, maar ook van dié om jou. Jy harmoniseer en leef in ritme met die mense wat God om jou geplaas het. Jy is nie afhanklik van mense nie, maar kies om hulle nodig te maak en betrokke te hou in jou lewe. Jy leef in die nou, en elke verhouding en kontak is belangrik om dieper te verbind en te groei.

Konsentreer op jou sterk punte

Al is ons dalk nie opgelei in die redenaarskuns nie – wat kennis betref, staan ons geensins terug nie! Dit het ons, toe ons by julle was, by elke geleentheid duidelik laat blyk (2 Kor 11:6). Hoewel dit goed is om bewus te wees van jou tekortkominge, het jy ook baie om te bied. As jy jou sterk punte erken, sal dit jou die nodige selfvertroue gee om ’n negatiewe selfbeeld en eensaamheid te oorkom. Vra jou af: “Wat is my sterk punte?” Dink aan ’n paar talente of positiewe eienskappe wat jy het.Jy hou van jouself ten spyte van jou tekortkominge. Jy meet en vergelyk jouself nie meer met ander nie. Jy weet wie jy is en dit is genoeg. Jy weet wat jou roeping is en jy het genade met jou swakhede. Jy is bewus dat die Here nog steeds besig is om jou te verander en jy groei in vrymoedigheid om jouself te wees. Jy is gemaklik met jouself en het jouself aanvaar. Jy het roetines in plek om jou swakhede te versterk en jy neem verantwoordelikheid vir jouself.

Toon opregte belangstelling in ander

Begin deur in net ’n paar mense belangstelling te toon. Dit help om ander beter te leer ken as jy hulle net vra hoe dit gaan of as jy hulle oor hulle werk uitvra. Vra vir iemand: “Vertel my jou storie.” Jy sal verbaas wees hoe graag mense hulle pyn en seer wil deel as iemand net wil luister. Deur vrae te vra, kan ek eerstehands leer hoe om iets te doen, of hoe ʼn sekere beroep werk. Leer om vrae te vra – dis die eerste tree na nuwe ontdekkings.

Kweek “meegevoel” aan

’n Laaste woord hieroor: Wees almal eensgesind, simpatiek, lief vir mekaar, goedhartig en nederig(1 Pet 3:8). Al stem jy nie met iemand anders se beskouing saam nie, moet jy hom geduldig toelaat om te praat. Konsentreer op die punte waaroor julle wel saamstem. As jy voel jy moet sê dat jy nie met iets saamstem nie, sê dit dan op ’n sagmoedige en taktvolle manier. Voel iemand se seer of pyn en doen iets daadwerkliks. Deur mense te dien, te help en te ondersteun, vergeet ek gou van my eie eensaamheid.

Praat met ander soos jy wil hê hulle met jou moet praat.

As jy onnodig met mense stry, hulle terg, beledig of hulle met ’n eiegeregtige gesindheid veroordeel, stoot jy hulle net van jou af weg. Hulle sal baie meer van jou hou as jy sorg dat jou “woorde altyd aangenaam [is]”. Met woorde wat altyd vriendelik en sinvol is, moet julle gereed staan om die regte antwoord vir elke mens te gee(Kol 4:6).

Soek betekenisvolle gesprekke of forums

Huiskerk, bybelskool, studiegroepe en boekklubs is wonderlike plekke vir dieper dialoog en sinvolle gesprekke.

Kom uit die huis uit

Die buitelug en kontak met die natuur is ʼn natuurlike stimulant wat jou aard (earth). Hierdie konneksie met ons huidige “nou” wêreld is essensieel vir goed-voel.

Vriendelikheid – glimlag

Ons is die enigste soogdiere wat deur tande te wys, toon dat ons vriendelik is. Deur sewe keer per dag te glimlag, kan jy jouself alreeds meer gesond laat voel. Daar is bevind dat depressielyers hierby direk kan baat vind. Moenie die krag van ʼn glimlag onderskat nie – dis meer aansteeklik as masels. Die wonder is, daar is geen newe-effekte nie.

Alleen vs eensaam

Die liefde is geduldig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde blaas nie sy eie beuel nie, is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie, stel nie sy eie belange voorop nie, is nie kort van draad nie, hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word nie. Dit treur oor die onreg wat plaasvind, en juig as die waarheid seëvier. Die liefde bly stil oor ander se foute, dit bly steeds vertrou, dit hou aan met hoop, dit verduur alles.

1 KORINTIËRS 13:4-7NLV

Om saam te bly beteken nie ons “connect” nie! Daarvoor moet jy moeite doen!

Jou maat voel dalk ook so!

Alone = separate; isolated

Lonely = without company

 1. Almal voel soms alleen.
 2. Heel waarskynlik jou maat ook.
 3. Jul kommunikeer dalk net oor kinders/pligte.
 4. Onthou weer: Hoekom hou ek van jou?
 5. Wees tevrede met jouself –gelukkig; vol.
 6. Ons kan nie van buite vol raak nie.
 7. As julle vervreemd geraak het van mekaar, loop die pad terug na liefde d.m.v. kommunikasie.
 8. Hoekom is die band tussen jul verbreek?
 9. Soms, as mens heeltyd kla … of opdragte gee, onttrek ʼnmens!
 10. Mans wil nie als weet wat jy voel of beleef nie, daarom het ons vriendinne.

Hoe omarm (embrace) ek alleen wees?

 1. Almal is alleen op een of ander tyd in jou lewe!
 2. ʼnMens kan selfs in geselskap wees, en alleen wees!
 3. Jy moet weet of jy jou krag/energie uit mense of alleentye put!
 4. Ken jouself!
 5. Wees tevrede met jouself (gelukkig, vrede met God, jou Skepper, vrede met jouself en medemens)!
 6. Doen dinge waarvan jy hou as jy alleen is: skryf, lees, stap, ry fiets!
 7. Tyd vir dink, mediteer, orde skep in jou gedagtewêreld sowel as jou fisiese / admin-wêreld!
 8. Maak tyd vir alleen wees … jy moet tuis wees in jou eie geselskap!
 9. Beplan alleentyd … dit doen jou goed … laai batterye.
 10. Soms, as mense deur trauma gaan, kan hulle nie alleen wees nie, en dis verstaanbaar maar tydelik!

Alleen

Ek’s vanaand alleen

En ai my hart wil alweer ween

Ek dink aan die liefde, en ook die seën

Ek soek soms antwoorde, maar daar is geen

Selfs al is my hart genees

Voel ek vanaand so broos, so wees

Ek is so dankbaar vir die Heilige Gees

Hy is so werklik en verslaan die vrees

Hy kom in wysheid en waarheid om te genees

Ek weet dit is waar, ek het dit gelees

Nou kan ek rus, yes, net wees …

Dankie Helper, Heilige Gees

Wat gee aanleiding tot ʼn oorweldigende gevoel van alleenheid in ʼn huwelik?

1) Jou maat se persoonlike ambisie kan daartoe lei dat jy uitgesluit voel, meestal tweede is, en daar bloot net nie meer tyd is vir mekaar nie.

2) Jou persoonlike behoeftes en kernwaardes word nie meer deur jou maat bevredig nie en laat jou voel jy is alleen in jou stryd.

3) Jy en jou maat “connect” nie meer emosioneel nie en dit laat jou eensaam voel.

4) Jy word nie gehoor of verstaan nie. Die feit dat dit in kommunikasie vir jou duidelik is dat jou maat jou nie verstaan of hoor nie, kan lei tot ʼn diepe gevoel van ontoereikendheid en eensaamheid.

5) Die fisiese feit dat jy as gevolg van jou maat se werk baie alleen is, kan jou inderdaad baie eensaam laat voel.

6) Jy en jou maat is nie in dieselfde kerk nie en deel nie dieselfde geestelike waardes nie, en dit kan jou baie alleen laat voel.

7) Jy en jou maat deel baie min belangstellings en julle begin dus selfs julle ontspantyd apart deurbring.

8) Jy en jou maat verskil baie omdat julle waardes en opvoedingsagtergrond dramaties verskil en dit kan daartoe lei dat mens alleen voel en meestal onttrek om argumente te voorkom.

9) Julle het lankal nie meer gereeld seks nie en selfs wanneer julle het, is dit oppervlakkig en net ʼn seksdaad.

10) Jy en jou maat se vriende verskil. Jy is nie gemaklik met jou maat se vriende of vriendinne nie, daarom voel jy uitgesluit in hulle geselskap. Die feit dat jy weet dat jou maat jou met hulle bespreek, vererger die verwydering. Jy kan ook dieselfde gevoel hê wanneer jy voel dat jou maat sy of haar familie bo jou stel en meer lojaal is aan hulle as aan jou.

11) Jou maat se gedrewe self-regverdigende persoonlikheid sluit jou uit en jy voel dat jou woord nooit tel nie, want jou opinie of raad word nooit gevra nie. Sterk persoonlikhede is geneig om ander uit te sluit in hulle besluitnemingsproses en dit kan die swakker party uitgesluit laat voel, of nie deel van die span nie.

12) Wanneer jou maat oordrewe besorg is oor die kinders en altyd hulle belange voorop stel ten koste van die huwelik, kan die een party voel dat hulle nie meer betrokke is nie, of dat hulle net daar is om geld te voorsien.  Weereens, verskillende opvoedingstyle en die rusies daaroor kan daartoe lei dat die een party eerder onttrek.

13) Daar is niks wat mens meer alleen laat voel as wanneer jy verontreg voel of seergemaak is, of gekrenk voel oor sekere dinge wat uitgekom het tydens ʼn rusie en wat jou dan verkeerdelik laat glo jou maat is nie meer lief vir jou nie. Jy soek dan heeltyd bewyse in sy of haar gedrag om jou mosie te steun en die verhoudingsdinamiek raak negatief.

14) Aanhoudende kritiek en korreksie, of ongelukkigheid wat uitgespreek word, kan ook lei tot diep gevoelens van alleenheid, want jy voel dat niks wat jy doen genoeg of aanvaarbaar is nie. Aanvaarding is die boustene van ʼn gesonde verhouding.

15) Wanneer iemand nie geliefd voel nie, lei dit outomaties tot ʼn gevoel van eensaamheid.

16) Wanneer die een party alles moraliseer en geneig is om vir die ander te preek en af te praat in kommunikasie, kan dit lei tot ʼn gevoel van ontoereikendheid en eensaamheid.

17) Gevoelens van eensaamheid kom gewoonlik die meeste voor onder paartjies wat nie suksesvol deur die magstrydfase gegroei het tot ʼn dieper aanvaarding van juis mekaar se verskille nie. Die gevolg is dat die partye dan op alle vlakke aparte lewens begin leef om konflik te probeer voorkom en later dus bitter min in gemeen het, of selfs min weet van mekaar. Die probleem is dat alleenheid nou buite die huwelik aangespreek word.

18) Wanneer die een party nie die ander wil belas met sorge oor finansies of sake wat spanning veroorsaak nie, kan dit lei tot eensaamheid by beide partye. Die hoë spanningsvlakke en depressie by die een party dra ook by tot groter verwydering.

19) Allienation of the mind. As gevolg van konflik, rusie, of jou maat se skynbare misnoë met jou, begin jy in jou gedagtes onttrek en jouself verwyder. Jy gaan fisies nie meer saam met jou maat na vergaderings, partytjies of etes nie. Jy begin fisies, emosioneel en geestelik onttrek. Egskeiding het alreeds op hierdie tydstip begin en eensaamheid is onvermydelik.

20) Julle lag nie meer saam nie en het nie meer pret nie. Julle doen nie meer gesellig dinge saam nie.

 

[1]https://www.standard.co.uk/news/health/loneliness-kills-more-people-than-obesity-a3605786.html

[2]https://www.nytimes.com/2017/12/11/well/Mind/How-loneliness-affects-our-Health.HTML

[3]https://drleaf.com/blog/the-loneliness-epidemic/

[4]https://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/g201504/doen-oor-eensaamheid/

Similar Posts