Jesus se Doelgerigtheid

Jesus was doelgerig, maar sonder persoonlike ambisie. Hy was gefokus, om die taak waarvoor Hy gestuur is te voltooi.

Focus – pulled towards the centre. (Greek understanding)

Systematic Relentless Determination – Intentional Living

Die politieke en ekonomiese dè-stabiliteit in Suid Afrika is besig om ons soos beeste en skape in ‘n drukgang geforseer. Mag die Here die omstandighede gebruik om ons in-te-ent, en die nodige medikasie toedien om ons te genees van ons self-gesentreerde arrogansie, selfsug, en eie-geregtigheid.
Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min (Matt 7:13-14; Luk 13:22-24).
στενός: stenós, fem. stenḗ, neut. stenón, adj. Straight, narrow, with reference to the gate leading to life (Matt 7:13-14; Luk 13:24; Septuagint Jes 49:20). Ons sê mos ʼn mens moet die reguit pad loop.

Sleutelwoorde: verminder, verklein, vernou, vereng, inkrimp, deurdringend, noukeurig, akkuraat.

ʼn Hopie plofstof wat bloot net aangesteek word, maak ʼn groot lawaai en rook maar rig min skade aan. Druk en beperk hierdie plofstof in ʼn koeël-omhulsel, en dit kan reuse skade aanrig. A rolling stone gathers no moss is an old proverb, credited to Publilius Syrus, who in his Sententiae states, people who are always moving, with no roots in one place or another, avoid responsibilities and cares.

JESUS SE LEWE, WAS DOELGERIG. (Intentional)

1) Jesus kies ʼn klein, intieme gemeenskap vir Sy vormingsjare. Min opsies, aspirasies of ambisies.
2) Hy doen die werk van ʼn ambagsman vir 18 jaar. Op 12 het Hy alreeds verstaan dat Hy met Sy hemelse Vader se werk besig moet wees (Luk 2:45).
3) Hy het geen ambisie gehad om iets uit Sy eie te doen nie. Waarom sê u dit vir My? My tyd het nog nie gekom nie (Joh 2:4). Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus: “Meneer, sê vir my broer hy moet die erfenis met my deel.” Maar Hy antwoord hom: “Man, wie het My as regter of deler vir julle aangestel?” (Luk 12:13). Hy hou vol dat HY eerste geroep is vir die verlore skape van Israel: Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus: “Meneer, sê vir my broer hy moet die erfenis met my deel.” Maar Hy antwoord hom: “Man, wie het My as regter of deler vir julle aangestel?” (Matt 15:21-28).
4) Vir My het die tyd nog nie gekom nie (Joh 7:6; Joh 7:8; Joh 7:30).
5) Ek móét:
a. Luk 2:49 Het u nie geweet dat Ek in die dinge van my Vader moet wees nie?
b. Luk 4:43 Ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is Ek gestuur.
c. Luk 9:22 die Seun van die mens moet baie ly
d. Luk 13:33 In elk geval moet Ek vandag en môre en oormôre die reis voortsit, want dit is ondenkbaar dat ‘n profeet op ‘n ander plek as Jerusalem omkom.
e. Luk 19:5 Saggeus, kom gou af, want Ek moet vandag in jou huis tuis gaan.
f. Joh 9:4 So lank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van Hom wat My gestuur het
6) Vyf en dertig keer word daar gesê: “Die skrif is vervul.”
7) Sy verstand was nie altyd oop vir alles nie … Daar is een waarheid, een manier (Joh 14:6). Die mense sê, maar Ek sê vir julle … Sy onderrig was eenvoudig, tot die punt, en direk. Jy moes dit óf aanvaar óf verwerp.
8) Hy het nie mense groepeer asof hulle almal gelyk is nie. Hy het geen universele glimlag nie. Hy het die geloof van ʼn Romeinse beampte en heidense vroue geprys, maar die valsheid van die Fariseërs en skrifgeleerdes verdoem. Hy genoem Herodes ʼn Jakkals. Hy het geen vrees vir ʼn mens nie.
9) Jesus woon en beweeg in ʼn betreklik klein area. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore en grootgemaak in ʼn klein sandveldhuisie in die onopsigtelike dorpie, Nasaret, geleë in ʼn kom hoog op ʼn rotsagtige kalksteen plato bo die Jisreël- en Beth Netofa-valleie. Daarna trek Hy na Nasaret, ʼn klein visserdorpie naby die hoofroetes na Jerusalem.
10) Die verskil tussen ʼn meer en ʼn vleiland is die duidelike damwal. Om doelgerig te leef, moet jy jouself beperk, grense stel.
11) Daarom kon Jesus verklaar: Dit is volbring (Joh 17:4; Joh 19:28). HY het die doelwit bereik.
12) Sy voedsel was om die wil van die Vader te doen (Joh 4:32).
13) Hy roep ons ook om ʼn nougesette, heilige, afgesonderde lewe te lei (Matt 16:24).

Ons praat van beeldende kunste omrede sy grense, rame, fokus, komposisie en dissipline.
Musikante fokus hulle musiek volgens ʼn genre, ʼn vasgestelde ritme en sleutel. Poësie en prosa volg bepaalde reëls, ritme, aksent en dit is ʼn ware genot om te sien iemand kombineer al hierdie reëls en skep ʼn flambojante skepping.

Sleutelwoorde: intentional, calculated, premeditated, willful, purpose-driven, deliberate

ʼn Doelgerigte lewe is baie soos ʼn GPS-stelsel in baie motors. Dit wys jou die pad na waar jy wil gaan. ʼn GPS vereis ʼn vasgestelde bestemming: Waarheen is jy op pad? Dit het ʼn beginpunt. ʼn GPS weet waar jy jou reis begin. En sodra jy begin beweeg, word ʼn roete bereken – ʼn pad om te volg. Op die dieselfde manier leef ons God se Woord en Jesus as ons weg. Psalm 119:105 sê: U woord is ʼn lamp vir my voet en ʼn lig vir my pad. As ons ʼn hindernis of opeenhoping van verkeer teëkom, word ʼn alternatiewe roete gesoek, maar nog steeds met die een einddoel in sig.

Die sleutel tot die doelgerigte is: Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is (Ef 5:10). Jesus toon ons die padkaart vir die lewe. Soos Christus het God ook vir elkeen van ons ʼn weg, ʼn roete, voorberei wat ons moet voltooi! Wanneer jy nie eens weet vir watter wedren jy ingeskryf is nie, hoe kan jy dit klaarmaak?

Vir die maksimum doeltreffendheid om al ons Godgegewe potensiaal te vervul en die seëninge van God te ontvang, moet ons die prys betaal om onsself te posisioneer om heelhartig doelgerig te word. Ons lewenstyl word gelei deur die Christus-gesentreerde Woord-gerigte leiding van die Heilige Gees.

Die Here het ons op ʼn tydstip gewaarsku dat iemand ons gaan verraai. Toe dit gebeur, was dit vir ons baie sleg dat dit een van die mense naaste aan ons was. Toe ek die Here vra oor hoe ons dit moet hanteer, was Sy antwoord: “Ontbeer dit as deel van julle leiding in Christus, en wees bly.” Toe gaan kyk ek hoe Jesus die soortgelyke situasie hanteer het: Hy het Homself onwrikbaar vasgemaak aan Sy roeping en om dit klaar te maak.
Fokus en doelgerigtheid is die rigting van jou hart. “waar jou skat is sal jou hart wees” (Mat 6:21) Soos toe ons die eerste keer verlief geraak het, en al ons aandag om een persoon gefokus het. So wil die Here dié plek in ons hart inneem. Ons is die meeste vervuld wanneer ons Hom innig liefhet. Met ons hele hart, krag en verstand is ‘n vorm van fokus.

Op grond van die ontdekking van Sy liefde vir ons is ons lief vir die Here met ons hele hart, ons ganse gemoed, ons hele verstand en al ons krag! (Deut. 10:12; 30:6; Mar 12:30; Luke 10:27) Jesus is immers die rede vir ons bestaan want Hy het ons eerste liefgehad. (1 John 4:19) Sy Liefde genees en herstel ons wese, en werk in ons om saam met alle gelowiges mekaar lief te hê soos Hy ons liefhet. (Lev 19:18; Eph 5:2; 1 Thes 4:9; 1 Pet. 1:22; 1 John 2:7) Sy liefde dring ons om te gaan en mense dissipels van God te maak. (Mat 28:19) LIEFDE IS FOKUS

NOG VOORBEELDE VAN VASBESLOTENHEID:

JESUS: Toe die Samaritane Hom nie ontvang nie, het Hy juis meer vasbeslote geword om Sy werk klaar te maak. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het Hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin (Luk 9:51).
His face was [set as if He was] going to Jerusalem (Luk 9:53).
Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat Self nie soos hulle verander of verduister nie (Jam 1:17-18).
ISAIAH: Therefore I have set My face like a flint (Isa 50:7).
You will keep him in perfect peace, Whose mind is stayed on You, Because he trusts in You (Isa 26:3).
MOSES: for he endured as seeing Him who is invisible (Heb 11:27).
DAVID: I have set the Lord always before me; Because He is at my right hand I shall not be moved (Ps 16:8)

ʼn DUBBELHARTIGE MAN IS ONSTABIEL IN AL SY WEË (JAK 1:8).

Doelgerigtheid is ‘n saak van die hart. 

When the eye of the body is single, the whole body will be full of light (KJV). Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie! (Matt 6:22).
Die Griekse woord vir “single-mindedness” is “opthalmous haplous”. “Opthalmous” beteken: eenvoudig, ongekompliseerd, nie verwarrend nie, gevestig, gesond, gefokus sonder dat aandag afgetrek word van die onderwerp in sig. Dit beteken “in enkelgelid, reg agter die leier, sonder dubbelsinnigheid of motiewe en opreg”. Met ander woorde, as jy opreg is, gee jy nie voor nie; daar is geen geveinsdheid of selfbeheptheid agter elke aksie nie. Opregtheid verwyder die blindekol in jou truspieëltjie! (Strongs 573. ἁπλόος haplóos) “When the eye accomplishes its purpose of seeing things as they are, then it is haploús, single, healthy, perfect. Singleness, simplicity, absence of folds. ‘Haplous’ means ‘braided or plaited together as one, interwoven’.” Jou wil is verweef met God se wil vir jou lewe. (Jesaja 40:31 – Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.
Koersvastheid: met een oog; eerlik, opreg, ondubbelsinnig; agter mekaar, een-een, heelhartigheid, doelbewustheid, doelgerigtheid, konsentrasie op een doel, enkelvoudigheid.
Die woordeboek verduidelik koersvastheid as: opreg, vrygewig, sonder bedrog, eenvoudig
• Geloof is “single focus”
• Heiligheid is “single focus”
• Goddelikheid is “single focus”
• Geroepenheid is “single focus”
Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is (2 Kor 10:6). Gehoorsaamheid is ʼn vorm van fokus, akkuraatheid.
• Deur akkuraatheid verkry jy gesag
• Deur akkuraatheid vergroot jy jou grondgebied en invloed
• Deur akkuraatheid raak jy seker en vol selfvertroue
• Deur akkuraatheid raak jy meer doeltreffend

DIE WEG VAN DIE ESSENSIS (THE WAY OF THE ESSENTIALIST

LEER EN OEFEN OM NEE TE SÊ:
Eers as jy jouself toestemming gee om op te hou probeer om dit alles te doen, om nie meer net ja te sê nie, kan jy jou grootste bydrae lewer tot die dinge wat regtig saak maak.
Essentialisme gaan nie oor hoe om meer dinge gedoen te kry nie; dit gaan oor hoe om die regte dinge gedoen te kry.
Essentialisme is ʼn gedissiplineerde, sistematiese benadering om te bepaal waar ons grootste bydrae lê en dan die uitvoering van daardie dinge byna moeiteloos te maak.
Individuele keuse: Ons kan kies hoe om ons energie en tyd te spandeer.
Die voorkoms van geraas: Byna alles is geraas en baie min dinge is besonder waardevol.

Die realiteit van verrekeninge (tradeoffs): Ons kan dit nie alles hê of alles doen nie. Jy moet een ding opgee om uit te reik na ʼn ander.
Hierdie drie elemente – ondersoek, elimineer, uitvoer – moenie soseer losstaande gebeurtenisse wees nie, maar eerder ʼn sikliese daaglikse proses.
Praktiese sinnetjies wat jou kan help om jouself voor te berei:
“Ek is gevlei dat jy aan my gedink het, maar ek is bang dat ek nie dit sal kan uitvoer nie, a.g.v. …” of “Ek sal jou baie graag wil help, maar ek is oorlaai.”
Die ongemaklike pouse.
Die sagte “nee” (of die “nee maar”).
“Laat ek my kalender nagaan en terugkom na jou toe.”
Sê ja. “Wat moet ek deprioritiseer?”
Sê dit met humor.
“U is welkom by X. Ek is bereid om Y.”
“Ek kan dit nie doen nie, maar X mag dalk belangstel.”

Alexander Graham Bell het gesien dat die son se strale papier aan die brand kan steek wanneer mens dit op een punt fokus en hy het dié raad gegee: “Concentrate all your thoughts upon the work at hand.”
Sommige navorsing wat gedoen is, het getoon dat die verrigting van verskeie take (multitasking) nie net mens se tyd mors nie, maar jou inderwaarheid dom maak. ʼn Studie wat in 2005 by die Universiteit van Londen gedoen is, het gemeet hoe dom dit mens kan maak. (Toegee,dit was ʼn baie klein studie wat nie deur die portuurgroep beoordeel is nie.) Psigiater Glenn Wilson het vier mans en vier vroue se IK’s gemeet in stil omstandighede (sonder fone wat lui en e-posse wat aankom) waar aandag nie afgetrek word nie. Tydens die toetse het hy deelnemers aan die studie se vel-geleidingsvermoë, harttempo en bloeddruk gemeet. Interessant genoeg het die gemiddelde IK van die deelnemers met meer as 10 punte gedaal in toestande waar hul aandag afgetrek kon word. Wat selfs interessanter is, is dat die daling groter was by mans as by vroue. (Dalk is dit om een of ander rede vir vroue makliker om goed te funksioneer wanneer hulle aandag afgelei kan word.)

Toe Warren Buffet en Bill Gates se mening gevra is – fokus https://www.linkedin.com/pulse/20140707144749-8353952-the-one-word-answer-to-why-bill-gates-and-warren-buffett-have-been-so-successful/

DIE ‘ONE THING’-BEGINSEL

Hier volg ʼn uittreksel uit The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business.
On a blustery October day in 1987, a herd of prominent Wall Street investors and stock analysts gathered in the ballroom of a posh Manhattan hotel. They were there to meet the new CEO of the Aluminum Company of America — or Alcoa, as it was known — a corporation that, for nearly a century, had manufactured everything from the foil that wraps Hershey’s Kisses and the metal in Coca Cola cans to the bolts that hold satellites together. A few minutes before noon, the new chief executive, Paul O’Neill, took the stage. He looked dignified, solid, confident. Like a chief executive. Then he opened his mouth. “I want to talk to you about worker safety,” he said. “Every year, numerous Alcoa workers are injured so badly that they miss a day of work. I intend to make Alcoa the safest company in America. I intend to go for zero injuries.”

OM WATTER REDE/DOEL HET JESUS AARDE TOE GEKOM?

Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is Ek gebore, en hiervoor het Ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat Ek sê (Joh 18:37).
Ek bedoel dít: Christus het gekom om in belang van die Jode ʼn dienaar te word; Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak (Rom 15:8-9).
En wat moet Ek sê? Moet Ek sê: Vader, red My uit hierdie uur? Maar juis hiervoor het Ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik u Naam! (Joh 12:27).
Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U My gegee het om te doen (Joh 17:4).
Maar Hy antwoord hulle: “Laat ons êrens anders heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe, sodat Ek daar ook kan preek, want daarvoor het Ek gekom” (Mark 1:38).
Toe sê Jesus: “Ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op ‘n beslissing, sodat dié wat nie sien nie, kan sien, en dié wat sien, kan blind word” (Joh 9:39). God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.
Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry (Matt 5:17).
Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is (Luke 19:10).
Dit is ʼn betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste (1 Tim 1:15).
God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word (Joh 3:16-17).
Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense (Mark 10:45).
Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed (Joh 10:10).
En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak (1 Joh 3:8).
Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Hy ook net soos hulle mens geword. Dit het Hy gedoen om deur sy dood dié een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry (Heb 2:14).

VIND JOU “WAAROM?

”Mark Zuckerburg se toespraak by Harvard se 2017-gradeplegtigheid het gefokus op doelwitte https://youtu.be/QM8l623AouM. Hoe kan ons die wêreld ʼn beter plek maak? Hoe kan ons ʼn band vorm met die wêreld? Omdat baie millennials nie weet wat hul doel in die lewe is nie, word hulle maklik deur groepe soos ISIS verblind. Die bymekaarmaak van geld en besittings gee jou nie ʼn doelwit in die lewe nie.
Micheal Jr sê dit was ʼn keerpunt in sy lewe toe hy nie langer mense probeer soek het om lief te hê nie, maar hulle eerder ʼn geleentheid gegee het om lief te hê. https://www.youtube.com/watch?v=wqbLOIzEZs4
ʼn Ryk jong man kom na Jesus (Luk 18:18-30; Matt 19:16-30; Mark 10:17-31)
Let op die fokus van die storie: “Jesus het hom liefgehad.” Jesus wou die beste vir die man gee; hom nie te na kom nie. Die jongman het gevra na die ewige lewe, want hy was op soek na ʼn doel. Jesus wou hom ʼn ewige doel gee. Dinge versamel en geldmaak is ʼn tydelike doel. Jesus se opdrag aan hierdie man, om alles te verkoop, was om vir hom die Ewige Lewe se doelgerigtheid te gee. Wanneer ons ons lewe weggee, sal ons ons doel in die lewe vind.
As hy gekies het om die aanbod van Jesus te volg, sou hy weer geld maak want dit is in ons, maar nou om siele te wen. Sending gee ons ʼn doel en maak ons ryk by God. Paulus was ʼn sendeling: ʼn apostel na die heidene.
Boet Pretorius getuig dat, voordat hy sy plaas verloor het, hy die eienaar van ʼn 3 000 ha plaas was, maar nou boer op hy 30 000 ha deur mense op te lei. Hy het sy doel in God se missie vir hom gevind. Apostel André Pelser het tot dusver al eenhonderd en twintig nasies besoek in gehoorsaamheid aan ʼn profetiese woord en oproep wat hy as 13-jarige seun van tannie Raper ontvang het: “God sal jou gebruik in ander lande.”
Die kameel is die grootste dier in Israel en om deur die klein oog van ʼn naald te gaan is onmoontlik. Net so is dit onmoontlik vir rykes om die Koninkryk binne te gaan. Die kwessie is nie geld as sulks nie, maar omdat hulle vertroue in geld geplaas word (Mark 10:24).

FOKUS EN GEHOORSAAMHEID KOS ʼn PRYS

Om Christus te volg gaan jou alles kos. Jy moet soos ʼn goeie soldaat lyding verduur (2 Tim 2:3; 2 Tim 3:12). Ons sal vriende en familie verloor wanneer ons kies om Jesus te volg. Maar sien die rykdom van die nuwe familie en vriende wat jy in Jesus ontvang! Sien die genialiteit in die liggaam van Christus!
Om Jesus te volg kos jou alles. Jy moet soos ʼn goeie soldaat lyding verduur (Ef 1:17-21). Sy Koninkryk is die pêrel, die groot prys. Maar ons moet alles verkoop om dit in besit te neem (Matt 13:45-46).
Om alles te verkoop en om te belê in die kerk (Hand 2:45; 4:34). (Niemand was behoeftig nie.)
Ons roeping is om ons lewe vir die Here te gee. Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie (2 Pet 1:10).
Ons roeping is Jesus – Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is (Rom 8:29).
Ons is nou ʼn slaaf van geregtigheid (Rom 6:15-20).

JESUS AS DIE GESTUURDE

Sending: God is ʼn God van beweging, van sending. Of, soos daar graag deesdae gesê word: “Twee-derdes van die woord God is ‘GO’.” Almal is hier op opdrag. Almal is op ʼn missie. Almal is ʼn sendeling. Elke Christen het ʼn mandaat om te vervul. Die eerste woord van die “Groot Kommissie” is “Gaan”. Die Bybel gee ons net minder as 200 keer die opdrag: “Gaan!” Nie een maal sê die Bybel vir ons “kruip weg” nie. En dit sê net 13 keer dat ons moet “bly”. Die “bly”-opdrag beteken dat ons naby Jesus moet bly. En ons moet net “bly” terwyl ons op instruksies van Jesus te wag sodat ons die beste kan “gaan”.
“The only true voyage of discovery, the only fountain of Eternal Youth, would be not to visit strange lands but to possess other eyes.” — Marcel Proust
Dit is een rede waarom die Evangelies vol reis-metafore is. Len Hjalmarson brei op briljante wyse uit op die verskil tussen ʼn tempel-geestelikheid en ʼn tabernakel-geestelikheid. Die eerste een is priester-gesentreerd en die tweede is pad-gesentreerd.
Jesus is deur die Vader gestuur (Luk 7:3).
Om ʼn gestuurde te wees impliseer dat jy namens iemand praat en optree. Jy is nie meer deel van “ons” nie.
Soos Jesus gestuur is, stuur Hy ons ook: soos skape tussen die wolwe in (Joh 20:21).
Ons moet ook bid dat die Here arbeiders sal stuur (Matt 10:2).
Gestuurde, afgevaardigde, roeping, verteenwoordiger.
Om ʼn gestuurde te wees gee jou ʼn sekere mandaat en gesag om namens die een wat jou gestuur het op te tree (Joh 13:20).
Laat u koninkryk kom staan in teenstelling met elke keer wat Jesus verklaar het: Die Koninkryk HET naby gekom (Matt 4:12). Jesus leer ook Sy dissipels om, wanneer hulle in ʼn plek kom, te verklaar: Vir julle is die koninkryk van God baie naby (Matt 10:9), selfs as die mense die boodskapper nie ontvang nie. Maar dit moet julle weet: die koninkryk van God is baie naby (Luk 10:11). Ons bid soms te lank dat die Koninkryk nog moet kom terwyl, as Jesus in die plek is, het die Koninkryk gekom.
Ons wil die heeltyd Jesus aantrek, bysit, byvoeg, soos Hy probeer wees, geestelik wees, probeer Christen wees. Toe jy tot bekering gekom het, het Jesus deur Sy Heilige Gees in jou kom woon en jou ʼn nuwe skepsel gemaak. Hy is dus alreeds in jou! Jesus sê vir Sy dissipels: Gee julle vir hulle iets om te eet (Mark 6:37); Maak die mense gesond (Matt 10:9); maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet (Matt 10:8). Die Koninkryk is in ons (Luk 17:21).
Die Here woon tussen die lofprysing van Sy kinders. Met Hom as ons Vader spreek een geloof, doop en hoop van Sy Koninkryk in ons midde (Kol 1:27; Ef 4:1-9).
Daarom die opdrag om nie voorsiening te maak of saam te neem nie (Luk 10:9). God sal voorsien, Hy sal sorg, Hy sal ons beveilig. Dis ʼn wonderlike voorreg om in diens van God, Sy ambassadeur, te wees. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou (2 Kor 5:18).
Die boodskap gaan nie maklik ontvang word nie. Daar wag vervolging (Matt 10:16-18). Want as hulle dit met die Seun van God kan doen, dan sal ons nie vrykom nie (Matt 10:24-25). Ons kan nie die boodskap aanpas en afwater om vervolging vry te spring nie. Ons verteenwoordig egter nie onsself nie, maar ʼn lewende God wat eersdaags almal gaan oordeel volgens hulle werke.
Alles wat bedek is, sal openbaar gemaak word. Een van die vyand se belangrikste tegnieke van vervolging is om ons in diskrediet te bring (Matt 10:26-27). Maar God sal uiteindelik die rekords regstel – ons hoef nie onsself te verdedig nie.
Die vyand kan nie ons siel doodmaak nie. Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan (Matt 10:28). Elke haar op ons hoof is getel, en dus weet die Here van elke detail van ons lewe (Matt 10:30).
As gestuurdes leef ons nie meer vir onsself nie, maar vir Hom wat ons gestuur het (Matt 10:38-39).
Ons as gestuurdes word die deur, ingang, “entry point” vir mense om God te kan ontvang (Matt 10:40-41).

Want to follow Jesus? Leave the church. Get out of the church. Leave. I mean it. Right now. Get out of here. Scram. Now. Out of here. Did you hear me? … Leave this church. Now! Jesus says, “Go Do Me.” Go be Jesus.

Boeke om te lees:
Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less by Greg McKeown
The power of Habit by George Duhigg

Similar Posts