Jesus die Aanbidder
Afrikaanse Blogs

Jesus die Aanbidder

Ware aanbidding – wat God behaag – gebeur wanneer jy jouself volkome aan God gee. Dis insiggewend dat daar bitter min opgeskryf is oor hoe Jesus aanbid het. Daar is een enkele vers dat Hy gekniel het. Hy het toe ‘n entjie daarvandaan op die grond gaan kniel en gebid.(Mark 14:35) Tydens die Pasga-maal het…

Jesus se diensbare leierskap
Afrikaanse Blogs

Jesus se diensbare leierskap

Diensbaarheid baan die weg, tot skeppingsdoel ontdekking en bevestiging. Almal wat in my diens wil staan, moet My aanhou volg; en waar Ek is, daar sal my dienaars ook wees. As julle in my diens staan, sal die Vader aan julle eer betoon. (Joh 12:26) “servant leadership” is ‘n gonswoord wat al vir jare bekend is,…

Jesus die Lewensredder
Afrikaanse Blogs

Jesus die Lewensredder

Het die moderne mens redding nodig? Redding van wat? ʼn Slegte verhouding? ʼn Skadelike gewoonte? ʼn Siektetoestand? Te min geld? Te veel geld? Redding van skuldgevoelens? As mens na die mensdom kyk, dan lyk dit nie asof die mensdom besef hulle moet van iets gered word nie. Welvaart en lewensverwagting is hoër as ooit in…

Die ridderlikheid van Jesus
Afrikaanse Blogs

Die ridderlikheid van Jesus

Chivalry, bravery, gallant, courageous, boldness. Ridderlikheid, braafheid, hoflikheid. Hierdie besondere en merkwaardige karaktereienskap van Jesus is meer as net om braaf, moedig of sterk te wees. Dis om, soos die kruisvaarders en ridders van ouds, vir die belang van die swakkes en weerloses jou lewe af te lê. Hierdie goddelike eienskap is mooi saamgevat in…

Die regverdigheid van Jesus
Afrikaanse Blogs

Die regverdigheid van Jesus

Wanneer ʼn regverdige man ʼn posisie van outoriteit beklee, juig die mense (Spr 29:6) To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. (Prov 21:3-14) Maatskaplike geregtigheid is die middelpunt van Jesus se lewe en evangelie. Hy voed diéwat honger is. Hy verdedig dié wat onderdruk word. Hy staan op vir…

Jesus en die Vaderhart van God.
Afrikaanse Blogs

Jesus en die Vaderhart van God.

Van die 989 318 babas wat in 2018 in SA gebore is, het 61,7% geen inligting van die vader op hulle geboortesertifikaat nie. Volgens die Geesteswetenskaplike Navorsingsraad word 64% van die kinders nie by hulle biologiese ouers groot nie. Statistiek SA verklaar dat daar volgens die 2016-sensus 21 890 600 kinders onder 19 jaar in Suid Afrika is….