Die Redelikheid en Logika van Jesus Christus

Die Redelikheid en Logika van Jesus Christus

So be shrewd as serpents and innocent as doves. (Matt 10:16 NSAB) Fundamenteel tot Jesus se lewe was sylogika, redelikheid, nugterheid en gebruik van gesondeverstand. As ʼn jong seun het Hy met die skrifgeleerdes en Fariseërs in die tempel geredeneer. Die evangelie in sy essensie is gesondeverstand. Christenskap is die een godsdiens in die wêreld…

Die Ridderlikheid van Jesus

Die Ridderlikheid van Jesus

Chivalry, bravery, gallant, courageous, boldness. Ridderlikheid, braafheid, hoflikheid. Hierdie besondere en merkwaardige karaktereienskap van Jesus is meer as net om braaf, moedig of sterk te wees. Dis om, soos die kruisvaarders en ridders van ouds, vir die belang van die swakkes en weerloses jou lewe af te lê. Hierdie goddelike eienskap is mooi saamgevat in…

Die Blymoedige Spelerigheid van Jesus

Die Blymoedige Spelerigheid van Jesus

The Christian owes it to the world to be supernaturally joyful. Spelerigheid: lewenslustigheid/opgeruimdheid/opgewektheid/gesonde humorsin. (playfulness) Diegene wat hulle godsdienstige metodes en reëls vertrou, maak van Christenskap ʼn ernstige saak! God is heilig en dus ernstig! Die redding van siele van die ewige verderf is verseker ʼn lewensbelangrike en ernstige saak, maar die manier waarop mense…